Hakkımızda

2Kare Ajans Doğrudan Yayıncılık felsefesinin temel prensipleri gereğinde kitabın yayına hazırlanma sürecinde de yazara desteğini sürdürmektedir. Metnin yayına hazırlanması sırasında her yazar uzman editörler tarafından sürecin her noktasında bilgilendirilmekte, yapılması önerilen değişiklikler yazarın da doğrudan katılabildiği görüşmelerle belirlenmekte, son okumanın tamamlanmasının ardından metnin yine yazarın onayı alındıktan sonra yayına hazır hale getirilmektedir. Metnin kapsamı ve uzunluğuna bağlı olarak çalışma süresi, her metin için ayrı olarak planlanmakta, yine tüm bu planlamadan yazar doğrudan bilgilendirilmektedir. Akıldan çıkarılmaması gereken temel husus yine Doğrudan Yayıncılık felsefesinin temel ilkesine göre, ajansımız tarafından baskıya hazır hale getirilen metin, yazar tarafından onaylanması ve kabul edilmesi gereken bir çalışma metnidir. Tüm düzeltmeler, editörlük bağlamında eklenen çıkarılan ya da değiştirilen tüm sözcük ve bölümler yazarın onayı alınmadığı sürece geçerli değildir. Olayın asıl kahramanı yazar olduğu için nihayetinde metin ile ilgili son karar yine yazara ait olacaktır.